Federatie vrijzinnige centra vzw

samenvatting panelgesprek


Religieus fanatisme is actueel, in de pers lezen we erdagelijks over. IS heeft in het midden - Oosten een vacuüm ingevuld, in de zin van "Democratie werkt toch niet, geweld gaat misschien wel een oplossing geven". Jongeren zoeken zingeving en zijn soms het noorden kwijt, terreurgroepen bieden hen kansen. Moslimjongeren gaan vaak gefrustreerd door het leven.

De politisering van een religie houdt wel degelijk een gevaar in, in casu islamisme is een giftige mix van Islam en politiek. Met geweld wordt er gepoogd een nieuwe wereld orde op poten te zetten, de aantrekkingskracht hierin bestaat dat je enkel in het kalifaat een goede moslim kunt zijn, dit kan niet in een democratie. De aantrekkingskracht van IS is van alle tijden, denken we aan de mensen die gingen vechten aan de zijde van de communisten tijdens de Spaanse burgeroorlog.

Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteitsbeleving bij moslimjongeren, deze is meervoudig en dynamisch. Een debat rond Moslims is dikwijls clichématig. Laat ons niet vergeten dat er onder de vrijzinnige ook fundamentalisten zijn, zelfkritiek is nodig.

De globalisering heeft een enorme impact op ons allemaal, bv door sociale media. Tijdens het debat wordt ook gesteld dat Islamisme niet altijd problematisch hoeft te zijn. In Brussel loopt het wel grondig fout, 50% van de Belgische Moslimsstrijders is afkomstig uit de hoofdstad.  Armoede,werkeloosheid, te kort aan schoolplaatsen zijn een goede voedingsbodem voor radicalisering. Het continu negatief nieuws brengen over het Islam geloof komt over als een soort van nieuw racisme.

De buitenlandse politiek van de VS is nadelig en werkt radicalisering in de hand.

Jongeren zijn intellectueel niet weerbaar, in de moslimgemeenschap zijn er zeker zaken voor verbetering vatbaar, bv betere informatie, meer steun voor alleenstaande moeders, racisme aanpakken = minder religieus fanatisme. Vrijzinnigen zetten zich traditioneel af tegen religie,maar waar de vrijzinnige vrij goed het katholiek geloof kent, kent zij nauwelijks het moslimgeloof. Erger dan het katholiek geloof is het Nazisme,toch hebben een aantal priesters tijdens WO2 opgeroepen mee te vechten aan de zijde van de nazi’s.

Vrijzinnigen hebben te weinig ideologie, zijn niet sterk in gemeenschapsvorming, en zijn soms afgesneden van maatschappij.

UVV (Unie Vrijzinnige Verenigingen)  voert achterhoedegevechten, echte actie blijft uit, men durft niet, het politiek correct denken maakt UVV lam, er wordt niet echt stelling genomen. Islam is een onderdeel geworden van onze maatschappij, hierbij zijn er ook seculiere moslims.

Islamisme is volgens een spreker wel degelijk een probleem,een Europese versie van de Islam is toe te juichen. De strijd voor meer individualisme is gestreden, wat goed is, maar de slinger is te ver doorgeslagen, er is egocentrisme. Het dienen van het algemeen belang mag meer aan bod komen. Er is meer dan ik alleen, er is ook wij. Er ligt te weinig focus op zingeving en te veel focus op consumptie. Hier kan religie nuttig zijn.

De Islam heruitvinden is belangrijk en zeer moeilijk, de Koran zou geen gesloten boek mogen zijn. Academici zouden moeten meewerken aan Europese Islam. De Koran wordt door jongeren niet altijd verstaan. Ook de Imamopleidingen kunnen beter zodat lesgevers de kinderen beter kunnen opleiden.Leerboeken, leerplannen kunnen beter.

Sommige mensen leven liever met dogma’s.  Vrijheid valt niet goed bij iedereen.

 

Hervé Depreeuw
Voorzitter

Nieuws

Komende vergaderingen

Raden van Bestuur:
• 7 september te Ronse met bezoek Mons
• 16 november

Federale Contactdag aan Zee

Op zaterdag 6 juli gaat de Federale Contactdag aan Zee door met academische zitting om 16u in het MEC Staf Versluys te Bredene.

lees meer

In de kijker

Vrijzinnige Contactdag aan Zee

Op zaterdag 6 juli gaat de Vrijzinnige Contactdag aan Zee/Festival van de Zeegeus door in het MEC Staf Versluys te Bredene. lees meer

Winterzonnewende

Op 20 en 21 december 2019 houden de Vrijzinnige Centra een opendeurdag.
meer info op: www.winterzonnewende.be

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan hier in voor onze
e-newsletter.